ARGO-HYTOS AS 120-06K

Použití

V sacím potrubí čerpadel hydraulických a mazacích systémů.

Charakteristika výkonu

Funkce ochrany: díky kompletní filtraci sacího potrubí jsou čerpadla chráněna především před velkými částicemi nečistot, které zůstaly v systému v průběhu výroby nebo při opravách, případně se do něho dostaly při plnění olejem..

Konstrukční specifika

Robustní konstrukce s uzavíracími víčky, vnitřním děrovaným plechem a kovovým sítkem nabízí následující výhody:

• vysoká bezpečnost provozu i při zvýšené teplotě

• enormní odolnost proti nárazům a vibracím

Konstrukce filtru

Směr proudění od povrchu do středu. V důsledku skládání filtračního materiálu do tvaru hvězdy vložka vykazuje:

• velkou filtrační plochu

• nízké tlakové ztráty

• obzvlášť dlouhé intervaly údržby

Údržba filtrů

• několik minut čistit v ultrazvukové lázni. Sací filtry lze i ponořit na cca 15 min. do čistícího prostředku a nečistoty odstranit štětcem nebo kartáčkem.

• poté propláchnout čistou kapalinou ve směru zevnítř ven.

• vyfouknout vzduch ve směru zevnítř ven. Ve všech případech je třeba dbát na to, aby se na vnitřní stranu filtru (strana čistého oleje) nedostala žádná nečistota.

u dodavatele
1 304 Kč
bez DPH
1 578 Kč
s DPH

Jmenovitý průtok
do 350 l/min (viz Tabulka typů, sloupec 2)
Základem pro průtoky, které udává ARGO-HYTOS, jsou následující kritéria:
• tlaková ztráta Δp < 0,035 bar při ν = 35 mm2/s
• uzavřený obtok při ν ≤ 200 mm2/s
• rychlost proudění v připojovacím potrubí ≤ 1,5 m/s

Připojení
Závit podle ISO 228 nebo DIN 13. Velikost viz Tabulka typů, sloupec 7 (jiná připojení na požádání).

Jemnost filtrace
100 μm

Tlaková kapalina
Minerální olej a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny (HEES a HETG, viz informační list 00.20)

Rozsah provozní teploty kapaliny
- 30 °C ... + 100 °C (krátkodobě - 40 °C ... +120 °C)

Materiály
• AS 010-00 / AS 025-01 / AS 040-01 / AS 060-01 / AS 150-01 uzavírací víčka z oceli výztužný děrovaný plech z pozinkované oceli, tkanina sítka z nerezové oceli (1.4301)
• AS 080-01 / AS 100-01 uzavírací víčko se šestihranem z hliníku, spodní uzavírací víčko z oceli, výztužný děrovaný plech z pozinkované oceli, tkanna sítka z nerezové oceli (1.4301)
• AS 040-71 uzavírací víčka z oceli, tkanina sítka z nerezové oceli (1.4301)
• AS 080-81 / AS 100-81 uzavírací víčko se šestihranem z hliníku, spodní uzavírací víčko z oceli, tkanina sítka z nerezové oceli (1.4301)

Viskozita při jmenovitém průtoku
• při provozní teplotě: ν < 60 mm2/s
• jako startovací viskozita: νmax zjistit podle přípustného tlaku na vstupu čerpadla z grafu D, Δp jako funkce viskozity (zohlednit tlakové ztráty v připojovacích potrubích!)

Montážní poloha
Libovolná; u provedení s obtokovým ventilem přednostně vodorovná.
Nasávání musí probíhat za všech provozních podmínek (min. stav oleje, max. náklon) pod hladinou oleje.