ARGO-HYTOS LE.0818-01

Materiály
Víčko zavzduš. filtru: polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Připojovací dílec: polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Plnící sítko: pozinkovaná ocel
Speciální klíč: pozinkovaná ocel
Těsnění: NBR (Viton na požádání)
Filtrační materiál: vícevrstvý composit
Použití
Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek.
Obecně
V důsledku teplotních změn a používání hydraulických válců a akumulátorů v obvodech neustále kolísá výška hladiny oleje v nádržích hydraulických zařízení.
Aby se zamezilo vzniku nežádoucího tlaku v nádrži, je třeba zajistit výměnu vzduchu s okolní atmosférou. Při použití zavzdušňovacího filtru prochází nasávaný vzduch filtrem, který zabraňuje vniku nečistot do nádrže.
Kombinovaný plnící zavzdušňovací filtr brání vniknutí hrubých nečistot při plnění nebo při doplňování kapaliny při údržbě nebo opravách.

u dodavatele
1 559 Kč
bez DPH
1 886 Kč
s DPH

Tabulka typů

Konstrukční specifika
Díky profilované ocelové přírubě s příslušným pryžovým těsněním a montáží pomocí 6 upevňovacích šroubů těsní plnící a zavzdušňovací filtry i na nerovných plochách nádrže. Plnící sítka, vyrobená z pevného ocelového plechového pletiva poskytují 100% ochranu proti poškození při plnění nádrže, např. plnícím hrdlem. Zavzdušňovací filtr je připevněn k plnícímu filtru řetízkem, který brání jeho ztrátě (výjimka: LE.0716).
Nasávací otvory zavzdušňovacích filtrů jsou navrženy tak, aby nebyl při ventilaci nasávám prach, usazený na povrchu nádrže a bylo zabráněno vniknutí stříkající nebo dešťové vody.
Patentované zavzdušňovací filtry Vandalism Proof lze demontovat pouze s dodávaným speciálním nářadím. Odcizení filtru nebo úmyslné zanesení nečistot přes plnící/zavzdušňovací otvory je tak značně ztíženo.
Konstrukce filtru
Plnící filtr: válcové sítko - proudění od středu k povrchu.
Zavzdušňovací filtr: proudění v obou směrech (vzduch DOVNITŘ/VEN).
V důsledku skládání filtračního materiálu do tvaru hvězdy vložka vykazuje:
• velkou filtrační plochu
• nízké tlakové ztráty
• vysokou kapacitu jímání nečistot
• obzvlášť dlouhé intervaly údržby
Možnosti objednávky / volitelná doplňková provedení

Integrovaná měrka oleje:
Pro kontrolu výšky hladiny oleje lze do zavzdušňovacího filtr.u namontovat měrku oleje. Samostatná měrka nebo dodatečný otvor nádrži tak nejsou nutné.
Dvojitý jednosměrný ventil v zavzdušňovacím filtru:
Použitím dvojitého jednosměrného ventilu lze značně snížit výměnu vzduchu mezi nádrží a okolním prostředím, čímž se minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje se životnost vložky zavzdušňovacího filtru.
Ventil také udržuje mírný přetlak v nádrži a vytváří tak lepší podmínky pro sání čerpadla / čerpadel.
Další výhodou je snížení možnosti vnikání stříkající vody nebo úniku oleje přes zavzdušňovací filtr.
Provedení Vandalism Proof „Standard“ (LE.0818):
Zavzdušňovací filtry v patentovaném provedení Vandalism Proof lze demontovat pouze s pomocí speciálního klíče (6HR 47), který je součástí dodávky.
Odcizení filtru nebo úmyslné zanesení nečistot přes plnící/zavzdušňovací otvory je tak značně ztíženo.
Provedení Vandalism Proof „Easy Lock“ (LE.0819):
Zavzdušňovací filtry v patentovaném provedení Easy Lock“ ze demontovat pouze s pomocí speciálního kolíku, který je součástí dodávky.
Údržba
Zavzdušňovací filtry je třeba měnit nejdéle po 1000 provozních hodinách, minimálně však 1x ročně.