ARGO-HYTOS LS 025-152

Použití
Pro montáž do sacího potrubí čerpadel hydraulických zařízení nebo plnících čerpadel hydrostatických pohonů.
Funkce
Ochrana mechanizmů proti opotřebení: díky filtračním vložkám, které i při maximálním průtoku zajišťují splnění náročných požadavků na třídu čistoty.
Ochrana funkce zařízení: díky filtraci v sacím potrubí jsou především čerpadla chráněna před nečistotami, které zůstaly v systému v průběhu výroby, vznikly opotřebením nebo vnikly do systému z okolního prostředí
Filtrační vložky
Směr proudění od povrchu do středu. V důsledku skládání filtračního materiálu do tvaru hvězdy vložka vykazuje:
• velkou filtrační plochu
• nízké tlakové ztráty
• vysokou kapacitu jímání nečistot
• obzvlášť dlouhé intervaly údržby
Údržba filtrů
Při použití indikátoru zanesení vložky je signalizována potřeba výměny vložky a tím je zajištěno optimální využití životnosti vložky.
Materiály
Hlava: slitina hliníku
Spodní část tělesa: polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Těsnění: NBR (Viton na požádání)
Filtrační materiál: celulózový papír, impregnovaný pryskyřicí
Příslušenství
Elektrická a/nebo optická signalizace znečištění vložky se dodává na požádání. Rozměry a technická data viz atalogový list 60.20.

u dodavatele
2 778 Kč
bez DPH
3 361 Kč
s DPH

Tabulka typů

Jmenovitý průtok
do 33 l/min (viz Tabulka typů, sloupec 2).
Základem pro průtoky, které udává ARGO-HYTOS, jsou následující kritéria:
• uzavřený obtokový ventil při ν ≤200 mm2/s
• životnost vložky >1000 provozních hodin při průměrném znečištění 0,07 g/l a při průtoku 1 l/min
• rychlost proudění v sacím potrubí ≤1,5 m/s Pokud jsou filtry používány bez obtokového ventilu v hydrostatických pohonech, je nutné se řídit technickými pokyny, uvedenými v katalogovém listu 10.310.
Připojení
Závit podle ISO 228 nebo DIN 13. Velikost viz Tabulka typů, sloupec 6. (jiná připojení na požádání)
Jemnost filtrace
50 μm(c)
Hodnoty ß podle ISO 16889
(viz Tabulka typů, sloupec 4 a graf Dx)
Kapacita znečištění
Hodnoty v gramech byly stanoveny testem znečištění ISO MTD podle ISO 16889 (viz Tabulka typů, sloupec 5) .
Tlaková kapalina
Minerální oleje a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny (HEES a HETG, viz informační list 00.20)
Rozsah provozní teploty kapaliny
- 30 °C ... + 100 °C (krátkodobě - 40 °C ... + 120 °C)
Viskozita při jmenovitém průtoku
• při provozní teplotě: ν < 60 mm2/s
• startovací viskozita: zjistěte νmax podle přípustného podtlaku na vstupu čerpadla z grafu D, Δp jako funkce viskozity (zohledněte také tlakové ztráty v připojovacích potrubích!)
• při prvním uvedení do provozu: doporučenou startovací viskozitu lze odečíst z grafu D následovně:Na ose y stanovte bod, který odpovídá 70% otevíracího tlaku obtokového ventilu. Bodem veďte rovnoběžku s osou x a nalezněte průsečík s grafem (Δp jako funkce ν ). Rovnoběžka s osou y, vedená průsečíkem, určuje na ose x doporučenou startovací viskozitu.
Montážní poloha
Přednostně svislá, hlavou nahoru.