ARGO-HYTOS S0.0638-01S2

Použití

V sacím potrubí čerpadel hydraulických a mazacích systémů.

Funkce

Ochrana funkce zařízení: díky kompletní filtraci v sacím potrubí jsou čerpadla chráněna především před velkými částicemi nečistot, které zůstaly v systému v průběhu výroby nebo při opravách, případně se do něho dostaly při plnění olejem.

Konstrukční specifika

Robustní konstrukce s připojovacím hrdlem pro hadici, těleso ze zesíleného plastu a vloženou tkaninou sítka nabízí následující výhody:

• vysoká bezpečnost provozu při nízké vlastní hmotnosti

• enormní odolnost proti nárazům a vibracím

• jednoduchá montáž

Konstrukce filtru

Směr proudění kapaliny od povrchu do středu. Díky použítí vylepšeného sítka se dosahuje nízkých tlakových ztrát. Sací filtry pracují bez obtokových ventilů. Tím je zaručena plynulá filtrace kompletního přívodu kapaliny.

Údržba filtrů

Sací filtry je třeba pravidelně vyměňovat, například společně s výměnou tlakové kapaliny. Montáž nového filtru se doporučuje vždy po dvou letech nebo každých 2000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve. Přitom je třeba dbát na to, aby se na vnitřní stranu filtru (strana čistého oleje) nedostala žádná nečistota. Čištění filtru se nedoporučuje.

u dodavatele
737 Kč
bez DPH
892 Kč
s DPH

Tabulka typů

Poznámka:
Filtry, uvedené v tabulce, jsou standardní výrobky. Potřebujete-li jiné provedení, obraťte se, prosím, na nás.

Jmenovitý průtok
do 160 l/min (viz Tabulka typů, sloupec 2).
Základem pro průtoky, které udává ARGO-HYTOS, jsou následující kritéria:
• tlaková ztráta Δp < 0,035 bar při ν = 35 mm2/s
• tlaková ztráta Δp  0,25 bar při 1/3 jmenovitého průtoku
ν = 4000 mm2/s (~ HLP 46 při -20 °C)
• rychlost proudění v Připojovacím potrubí ≤ 1,5 m/s

Připojení

Připojovací hrdlo pro hadice do DN 60. Velikost viz Tabulka typů, sloupec 6 (jiná připojení na
požádání).

Jemnost filtrace
135 µm, 280 µm

Tlaková kapalina
Minerální olej a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny (HEES a HETG, viz informační list
00.20)

Rozsah provozní teploty kapaliny
-30 °C ... +80 °C (krátkodobě -40 °C ... +100 °C)

Materiály
Těleso: polyamid, vystužený skelnými vlákny Uzavírací: víčko polyamid, vystužený skelnými vlákny

Těsnění: NBR (Viton na požádání)
Tkanina sítka: polyester

Viskozita při jmenovitém průtoku
• při provozní teplotě: ν < 60 mm2/s

• jako startovací viskozita: zjistěte νmax podle přípustného tlaku na vstupu čerpadla z grafu D, Δp jako funkce viskozity (zohledněte tlakové ztráty v připojovacích potrubích!)

Montážní poloha
Libovolná, přednostně vodorovná.
Nasávání musí probíhat za všech provozních podmínek (min. stav oleje, náklon) pod hladinou oleje. náklon) pod hladinou oleje.