ARGO-HYTOS L1.0809-00S7

Použití
Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek.

Obecně
V důsledku teplotních změn a používání hydraulických válců a akumulátorů v obvodech neustále kolísá výška hladiny oleje v nádržích hydraulických zařízení.
Aby se zamezilo vzniku nežádoucího tlaku v nádrži, je třeba zajistit výměnu vzduchu s okolní atmosférou. Při použití zavzdušňovacího filtru prochází nasávaný vzduch filtrem, který zabraňuje vniku nečistot do nádrže.

Konstrukční specifika
Nasávací otvory zavzdušňovacích filtrů jsou navrženy tak, aby nebyl při ventilaci nasávám prach, usazený na povrchu nádrže a bylo zabráněno vniknutí stříkající nebo dešťové vody.
Díky materiálům jako jsou umělé hmoty a ocel lze filtry používat bez problémů i v přímořských oblastech.
Patentované zavzdušňovací filtry Vandalism Proof lze demontovat pouze s dodávaným speciálním nářadím. Odcizení filtru nebo úmyslné zanesení nečistot přes plnící/zavzdušňovací otvory je tak značně ztíženo.

Konstrukce filtru
proudění v obou směrech (vzduch DOVNITŘ / VEN).
V důsledku skládání filtračního materiálu do tvaru hvězdy vložka vykazuje:
• velkou filtrační plochu
• nízké tlakové ztráty
• vysokou kapacitu jímání nečistot
• obzvlášť dlouhé intervaly údržby

Možnosti objednávky / volitelná doplňková provedení
Integrovaná měrka oleje:
Pro kontrolu výšky hladiny oleje lze do zavzdušňovacího filtru namontovat měrku oleje. Samostatná měrka nebo dodatečný otvor v nádrži tak nejsou nutné.

neznámý
679 Kč
bez DPH
822 Kč
s DPH

Tabulka typů

Možnosti objednávky / volitelná doplňková provedení
Integrovaná měrka oleje:
Pro kontrolu výšky hladiny oleje lze do zavzdušňovacího filtru namontovat měrku oleje. Samostatná měrka nebo dodatečný otvor v nádrži tak nejsou nutné.
Dvojité jednosměrné ventily:
Použitím dvojitých jednosměrných ventilů lze značně snížit výměnu vzduchu mezi nádrží a okolním prostředím, čímž se minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje se životnost vložky zavzdušňovacího filtru.
Ventil také udržuje mírný přetlak v nádrži a vytváří tak lepší podmínky pro sání čerpadla / čerpadel.
Další výhodou je snížení možnosti vnikání stříkající vody nebo úniku oleje přes zavzdušňovací filtr.
Provedení Vandalism Proof „Standard“ (L1.0808):
Zavzdušňovací filtry v patentovaném provedení Vandalism Proof lze demontovat pouze s pomocí speciálního klíče (6HR 47), který je součástí dodávky.
Odcizení filtru nebo úmyslné zanesení nečistot přes plnící/zavzdušňovací otvory je tak značně ztíženo.
Provedení Vandalism Proof „Easy Lock“ (L1.0809):
Zavzdušňovací filtry v patentovaném provedení Easy Lock“ lze demontovat pouze s pomocí speciálního kolíku, který je součástí dodávky.
Standardní zavzdušňovací filtry bez Vandalism Proof viz katalogový list 50.10.
Plnící a zavzdušňovací filtry s a bez Vandalism Proof viz katalogový list 50.30.
Údržba
Zavzdušňovací filtry je třeba měnit nejdéle po 1000 provozních hodinách, minimálně však 1x ročně.