ARGO-HYTOS L1.0807-61

Použití

Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek.

Obecně

V důsledku teplotních změn a používání hydraulických válců a akumulátorů v obvodech neustále kolísá výška hladiny oleje v nádržích hydraulických zařízení.
Aby se zamezilo vzniku nežádoucího tlaku v nádrži, je třeba zajistit výměnu vzduchu s okolní atmosférou. Při použití zavzdušňovacího filtru prochází nasávaný vzduch filtrem, který zabraňuje vniku nečistot do nádrže.

Konstrukční specifika

Nasávací otvory zavzdušňovacích filtrů jsou navrženy tak, aby nebyl při ventilaci nasávám prach, usazený na povrchu nádrže a bylo zabráněno vniknutí stříkající nebo dešťové vody.
Díky materiálům jako jsou umělé hmoty a ocel lze filtry používat bez problémů i v přímořských oblastech.

Konstrukce filtru
proudění v obou směrech (vzduch DOVNITŘ/VEN).
V důsledku skládání filtračního materiálu do tvaru hvězdy vložka vykazuje:
• velkou filtrační plochu
• nízké tlakové ztráty
• vysokou kapacitu jímání nečistot
• obzvlášť dlouhé intervaly údržby

neznámý
898 Kč
bez DPH
1 087 Kč
s DPH

Tabulka typů

Možnosti objednávky / volitelná doplňková provedení
Integrovaná měrka oleje (u všech typů):
Pro kontrolu výšky hladiny oleje lze do zavzdušňovacího filtru namontovat měrku oleje. Samostatná měrka nebo dodatečný otvor v nádrži tak nejsou nutné.
Odlučovač oleje (L1.0406, L1.0706, L1.0807):
Účinná ochrana proti úniku oleje při mobilním provozu.


Dvojité jednosměrné ventily (L1.0506, L1.0807):
Použitím dvojitých jednosměrných ventilů lze značně snížit výměnu vzduchu mezi nádrží a okolním prostředím, čímž se minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje se životnost vložky zavzdušňovacího filtru.
Ventil také udržuje mírný přetlak v nádrži a vytváří tak lepší podmínky pro sání čerpadla / čerpadel.
Další výhodou je snížení možnosti vnikání stříkající vody nebo úniku oleje přes zavzdušňovací filtr.
Provedení Vandalism Proof:
Zavzdušňovací filtry v patentovaném provedení Vandalism Proof viz katalogový list 50.20.
Plnící a zavzdušňovací filtry ve standardním a patentovaném provedení Vandalism Proof viz katalogový list 50.30.

Údržba
Zavzdušňovací filtry je třeba měnit nejdéle po 1000 provozních hodinách, minimálně však 1x ročně.

Jmenovitý průtok
Do 850 l/min (viz Tabulka typů, sloupec 2).
Základem jmenovitých průtoků, udávaných společností ARGO-HYTOS jsou následující kritéria:
• Zavzdušňovací filtr bez dvojitého jednosměrného ventilu:
Δp < 0,03 bar
• Zavzdušňovací filtr s dvojitým jednosměrným ventilem:
Δp < 0,1 bar pro vzduch DOVNITŘ

Připojení
Připojovací závit podle ISO 228, DIN 13 nebo DIN 20400.
Velikost viz Tabulka typů, sloupec 6 (jiná připojení na požádání)

Jemnost filtrace
2 μm, stanoveno metodou Singlepass podle ISO MTD

Tlaková kapalina
Minerální oleje a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny (HEES a HETG, viz informační list 00.20)

Rozsah provozní teploty kapaliny
- 30 °C ... + 100 °C

Rozsah teploty okolí
- 30 °C ... + 100 °C

Materiály
Víčko zavzduš. filtru: polyamid, vyztužený skelnými vlákny
(L1.0506 polyester, vyztužený skelnými vlákny)
Připojovací dílec: polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Měrka: nerezová ocel (1.4301)
Těsnění: NBR (Viton na požádání)
Filtrační materiál: vícevrstvý composit

Montážní poloha
Libovolná, umístění na nádrži, viz část Technické specifikace