Zavzdušňovací filtry ARGO-HYTOS

Konstrukční velikost
Rozhodující pro stanovení konstrukční velikosti je maximální přípustný tlak / podtlak v nádrži.
U provedení bez dvojitého jednosměrného ventilu by tlaková ztráta na začátku, kdy je zavzdušňovací filtr čistý, neměla překročit hodnotu 0,03 bar.
U provedení s dvojitým jednosměrným ventilem by tlaková ztráta na začátku, kdy je zavzdušňovací filtr čistý, neměla při proudění vzduchu směrem do nádrže překročit hodnotu 0,1 bar.
Jemnost filtrace
V ideálním případě je jemnost filtrace zavzdušňovacího filtru přizpůsobena filtru v systému (viz CETOP RP 98 H).
Použitím jemnosti filtrace 2 CL se vnikání nečistot do nádrže značně minimalizuje
Umístění
Umístění filtru by mělo být v málo prašném místě zařízení a mimo zahloubení, kde by se mohla držet voda.
V případě použití na mobilních zařízeních je třeba zavzdušňovací filtr umístit na nádrži tak, aby se do jeho ventilačních otvorů nedostal olej vlivem pohybu hladiny v nádrži ani stříkající voda z okolního prostředí.

Dvojitý jednosměrný ventil
Použitím dvojitého jednosměrného ventilu lze značně snížit výměnu vzduchu mezi nádrží a okolním prostředím, čímž se minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje se životnost vložky zavzdušňovacího filtru.
Ventil také udržuje mírný přetlak v nádrži a vytváří tak lepší podmínky pro sání čerpadla / čerpadel.
Požadovaný otevírací tlak zavzdušňovacího filtru může v závislosti na daných podmínkách systému
• vyměňovaný objem vzduchu
• objem oleje v systému
• objem vzduchu v nádrži
• používané teploty
lze pomocí ideální stavové rovnice plynů přibližně vypočítat požadovaný otevírací tlak zavzdušňovacího ventilu.
K dispozici je i program pro výpočet.

ARGO-HYTOS L1.0406-03

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
302 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-101

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
250 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-102

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
255 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-12

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
330 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-21

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
321 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-33

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
370 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-45

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
349 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-51

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
355 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-52

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
312 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-56

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
349 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-57

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
323 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-59

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
355 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-60

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
355 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-69

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
349 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-73

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
349 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-76

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
349 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-79

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
349 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-87

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
321 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0406-98

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
362 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-141

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
418 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-185

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
642 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-195

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
674 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-43

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
593 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-67

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
593 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-73

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
593 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-75

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
593 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0506-91

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
593 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0706-02

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
423 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0706-03

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
423 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0706-07

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
508 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0804-01

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
597 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0804-31

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
597 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-04

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
695 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-05

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
695 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-06

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
749 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-07

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
u dodavatele
Cena
695 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-08

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
0 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-11

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
596 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-14

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
648 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-21

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
596 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-31

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
596 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-51

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-61

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-63

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-71

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-81

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-91

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH

ARGO-HYTOS L1.0807-93

Použití Plnění a ventilace nádrží hydraulických a mazacích zařízení a těles převodovek. Obecně V…
neznámý
Cena
898 Kč
bez DPH